Přehled apartmánů:

Typ

Plocha

Počet osob

Typ

Plocha

Počet osob

typ A 42m2 + 10m2 balkón nebo terasa typ A1 42m2 + 10m2 balkón nebo terasa
typ A2 č. 11 45m2 + 12m2 balkón typ B č. 21 53m2 + 10m2 balkó
typ C č. 10, 15 68m2 + 5m2 balkón typ C č. 17 57m2 + 14m2 balkón
typ C č. 20 64m2 + 14m2 balkón typ C č. 22 60m2 + 10m2 balkón
typ C č. 23 65m2 + 10m2 balkón typ C č. 24 58m2 + 10m2 balkón
typ D č. 16 100m2 + 20m2 terasa typ D č. 4, 9, 14 83m2 + 20m2 balkón
č. 5 42m2 + 5m2 terasa

Ceny:

 

Vybavení apartmánù:

Všechny apartmány jsou vybaveny telefonem s pøímou volbou a satelitní televizí. V ka?dém apartmánu je k dispozici lo?ní prádlo, nádobí, pøíbory, kávovar, myèka na nádobí a úklidové prostøedky. V cenì je zahrnut týdenní úklid aparmánu vèetnì výmìny povleèení.
Na pøání je jako zvláštní slu?ba mo?ný ka?dodenní úklid apartmánu. V prùbìhu letní sezóny je na všech terasách a balkónech nábytek.

Online Reservation

Ferienhaus Schiwiese | Haltestellenweg 4 | A-5630 Bad Hofgastein | Telefon: +43 6432 8424 | Fax: +43 662 23466 3351 | email: info@ferienhaus-schiwiese.com | admin